Mbwilo J Uinuliwe yawe Pr by Cleverson

Nikitaza uumbaji wake, waajabu, Hata matendo yake, Yashangaza}x2Yeye ni muweza yoteNa hata kuwepo, Wakushindana nayeAnasitairi, Kupewa sifaMatendo yake, HayachunguzikiWema wake haufananishwiNdio maana nasema Baba, hakuna kama yeyeNdio maana nasema Yawe, nimuwezaNdio maana nasema Baba, apewe sifa zake oohNdio maana nasema Yawe, ainuliweooh Yawe uinuliwe Uinuliwe yawe, uinuliwe (Uinuliwe yawe) Uinuliwe yawe, uinuliwe (Uinuliwa sana) Maana umeinuliwa sana yawe (Uinuliwe sana) Maana umeinuliwa sana yawe.....}x2 (Umeketi mahali pa juu) (Na matendo yako ni makuu)Aliziumba mbingu na nchi,Maarifa yake ni yaajabu,Mungu kamuumba mwanadamu, kwa mfano wake,Kampa na mamulaka, atawale viumbe vyake,Mungu kawalinda Shadraki, Meshaki na Abelnego,wakatupwe ndani ya tanuli la moto, hawakuteketeaDanieli katupwa kwenye shimo la simba, wenye njaa kali hawakumdhulu.Huyu Yawe, matendo yake hayafananishwiHuyu yawe, matendo yake yashangazaHuyu Baba katenganisha maji ya bahari ya sham,ili waizrael waweze kuvuka ng'amboHuyu Baba ainuliwe Uinuliwe yawe, uinuliwe (Uinuliwe yawe) Uinuliwe yawe, uinuliwe (Uinuliwa sana) Maana umeinuliwa sana yawe (Uinuliwe sana) Maana umeinuliwa sana yawe.....}x2 (Umeketi mahali pa juu) (Na matendo yako ni makuu)Akamtuma mwana wake wa pekee,Ili aje atuokoe sisi wanadamu,Alitenda mengi, miujizaAlitenda mengi, maajabuAliponya na viwete, wakapata tembeaAliponya na viziwi, wakapata sikiaAliponya na vipofu nao, wakapata kuonaAlifufua na wafu Yesu, wakafufuka,Aliponya na magonjwa huyu Yesu (tunakwinua)Tunakwinua, tunakwinua eeh YaweTunakwinua, tunakwinua eeh YaweUmeketi mahali pa juu palipo inuka. ...
Read More...Welcome to Mkito.com's new look. Let us show you around...
This is a song. You can see the image, song name, artists and you can interact with it by previewing, downloading or sharing it with your friends.
To listen to a 30 second preview of any song, you can click the preview button under the name of the song.
To share a song with friends, you can click this share button and choose from the share options
If you want to go through all the artists we have here on Mkito, you can click here to browse through our artists lists.
To look through our music by genre, you can click here and select a genre of your choice.
To download a song,you can click on the download button of the song you like. You must be logged in to download a song.
If you have an account with Mkito, you can sign in by clicking this link, which will open a popup window.
From here, you can select your login method.
To use your email address or phone number to log in, click this button.
Enter your details and click the button to log in.
Or create a new account here
If you don't have an account with Mkito, you can sign up by clicking this link, which will open a popup window.
From here, you can select your signup method.
To use your email address or phone number, click this button,which will take you to the registration form.
To register as an artist, click here.
Or you can use your Facebook, Twitter or Google Accounts to sign in.