MBWILO J Tubu dhambi pr by Cleverson Mbwilo

Navyo soma maandiko yanasema wazi.., hizi ni siku za mwisho...ooh!Navyo ona dalili nazo zinaonesha.... hizi ni siku za mwisho...ooh!Wanadamu watapenda fedha nastarehe...watamsahau MUNGU, kwa mambo yaooo...Hizi ni nyakati za mwisho ooh.. Ninyakati za HATALINdugu mpokee Yesu, Neema ingali ipo. Tubu! dhambi leo, tubu......}x6 Nasema asante MBWANA kwa kunitoa Mahara pa dhambi... (nasema asante)Nawe ndugu yangu leo Ni suku yako Mpokee Yesu UtaponaMaana hatujui saa wala dakika Yakuja mwana wa adamu Tukeshe tukiomba...Kufumba na kufumbua Yesu ataludi....Kunyakua wateule wake Tukaeni Macho..... Tubu! dhambi leo, tubu......}x6 Palapanda italia siku hiyo wateule wake! Tutamlaki BWANA mawinguWalio kosa mbingu siku hiyo watalia Nakusaga meno BWANA tusameheeee....Tuliyo YASHINDA tutasema.... Asante Asante Asanteee...}x2 Tumeyashinda ya dunia. }x2 ...
Read More...Welcome to Mkito.com's new look. Let us show you around...
This is a song. You can see the image, song name, artists and you can interact with it by previewing, downloading or sharing it with your friends.
To listen to a 30 second preview of any song, you can click the preview button under the name of the song.
To share a song with friends, you can click this share button and choose from the share options
If you want to go through all the artists we have here on Mkito, you can click here to browse through our artists lists.
To look through our music by genre, you can click here and select a genre of your choice.
To download a song,you can click on the download button of the song you like. You must be logged in to download a song.
If you have an account with Mkito, you can sign in by clicking this link, which will open a popup window.
From here, you can select your login method.
To use your email address or phone number to log in, click this button.
Enter your details and click the button to log in.
Or create a new account here
If you don't have an account with Mkito, you can sign up by clicking this link, which will open a popup window.
From here, you can select your signup method.
To use your email address or phone number, click this button,which will take you to the registration form.
To register as an artist, click here.
Or you can use your Facebook, Twitter or Google Accounts to sign in.